بوم(کنواس) طبیعی natural canvas

بوم یا کنواس متریالی مشابه بوم نقاشی می باشد که چاپ بر روی آن تصاویر را بسیار به نقاشی نزدیکتر جلوه می نماید . از اینرو در گالریها ، منازل و دفاتر اینروزها به عنوان تابلوهای زیبا با قیمتی مناسب مورد استفاده قرار می گیرد . بومهای قابل چاپ به دو دسته طبیعی و پلاستیکی تقسیم می شوند که چاپ روی بوم طبیعی بسیار زیباتر و اصیلتر می باشد و به نقاشی بسیار نزدیک است.
*
*
*
98,000 تومان