جا کاتالوگی تاشو فلزی

جاکاتالوگی تاشو فلزی فضای مناسبی برای دسترسی مشتریان شما به بروشورها و کاتالوگهای شما در اختیارتان می گذارد. این جا کاتالوگی تا شو و از جنس فلز است و به راحتی قابل حمل می باشد.
760,000 تومان