جا کاتالوگی تاشو پلکسی

جاکاتالوگی پلکسی فضای مناسبی برای دسترسی مشتریان شما به بروشورها و کاتالوگهای شما در اختیارتان می گذارد. این نوع جاکاتالوگی به صورت تاشو بوده و قابل حمل است.
840,000 تومان