دنگلر (Dangler)

دنگلر امروزه در فروشگاهها به عنوان ابزاری برای جلب توجه بیشتر مشتریان به موضوع یا محصول خاصی به کار می رود . این ابزار عموما به صورت آویز به استفده می شود و از اثر گذاری بالایی برخوردار است.
تماس بگیرید