شیدرول (sun shade)

شیدرول پرده ای است که بصورت عمودی جمع می شود و طرح یا پوستر می تواند بر روی آن چاپ شود. از اینرو در فضاهای مختلف اداری ، تجاری و مسکونی در عین حالیکه نقش پرده را به نحو احسن بازی می کند جنبه تبلیغاتی و فضاسازی بسیار بالایی را نیز میتواند دارا باشد.
*
*
150,000 تومان