فلکسی فیس

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس

تابلو فلکسی فیس نور از رو

تابلو فلکسی فیس با توانایی چاپ انواع تصاویر و پوستر با گرافیک بالا ، از هزینه پایینی در ساخت و اجرا نیز برخوردار است.این تابلو در زمان کوتاهی ساخته و نصب می گردد. قیمت ذیل شامل ساخت تابلو و چاپ و نصب در شرایط نرمال می باشد.
300,000 تومان

تابلو فلکسی فیس پشت نور با مهتابی

تابلو فلکسی فیس با توانایی چاپ انواع تصاویر و پوستر با گرافیک بالا ، از هزینه پایینی در ساخت و اجرا نیز برخوردار است.این تابلو در زمان کوتاهی ساخته و نصب می گردد. قیمت ذیل شامل ساخت تابلو و چاپ و نصب در شرایط نرمال می باشد.
450,000 تومان

تابلو فلکسی فیس پشت نور با SMD

تابلو فلکسی فیس با توانایی چاپ انواع تصاویر و پوستر با گرافیک بالا ، از هزینه پایینی در ساخت و اجرا نیز برخوردار است.این تابلو در زمان کوتاهی ساخته و نصب می گردد. قیمت ذیل شامل ساخت تابلو و چاپ و نصب در شرایط نرمال می باشد.
520,000 تومان