مش پشت چسبدار ( adhesive mesh )

مش متریالی سوراخدار است که در دونوع پشت چسبدار و ساده موجود است و در جاهایی که می خواهیم دید را کمی محدود کنیم قابل استفاده است . برای مثال اگر روی شیشه اتوبوس مش چسبانده شود از داخل اتوبوس مسافران بیرون را می بینند اما از بیرون اتوبوس رهگذران طرح پوستر چاپ شده بر روی مش را خواهند دید.
*
*
*
45,000 تومان