هفتم تیر - بنر مناسبتی

سالروز شهـادت مظلومانه آیت الله بهشـتی و هفتاد و دو تن از یارانش و روز قوه قضاییه گرامی باد
0 تومان

بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، به خاطر اینکه در طــول زندگـی اش کسـی به عمق و والایـی شخصیت این  مرد پی نبرد. شهید بهشتی واقعا یک انسان برجسته ای بود در همه ابعاد.

مقام معظم رهبری