وبلر (wobbler)

وبلر ابزار تبلیغاتی کوچکیست که دقیقا در محل قرارگیری محصول در فروشگاه نصب می شود تا محصول مورد نظر را از دیگر محصولات متمایز و مورد توجه نماید و خصوصیت بارز آنرا تذکر دهد برای مثال اگر آن محصول در حراج است و یا تخفیف ویژه ای دارد آنرا بیان می کند. این ابزار در تبلیغات فروشگاهی در کنار دنگلر مجموعه شکیل و اثرگذاری را تشکیل می دهد که از کارایی بالایی در امر فروش برخوردار است.
تماس بگیرید