پاپ آپ تخت ۲۲۷*۳۵۲

پاپ آپ سازه ای قابل حمل است که به عنوان پشت زمینه در همایشها و نمایشگاهها به سرعت قابل نصب و جمع آوری می باشد.
990,000 تومان