چاپ پارچه غیرمستقیم

این نوع چاپ توسط کاغذ ترنسفر انجام می شود. در این روش طرح مورد نظر با جوهر سابلیمیشن روی کاغذ ترنسفر چاپ شده و پس از آن بر روی پارچه کلندر یا پرس می گردد. در روش غیرمستقیم عموما پارچه هایی که درصد مواد آنها بیش 50 درصد باشد قابلیت چاپ دارند. مانند اکثر پارچه های شال و روسری ، رومبلی، روتختی ، پرده ، مانتو ،کوسن ، البسه ورزشی ، پرچم ، ملحفه و اکثر پارچه های مجلسی
تماس بگیرید